Goed leren surfen is een cruciale vaardigheid in dit digitale tijdperk.

credits picture: Zen Gardner


Bedrijven reorganiseren zolang bedrijven al bestaan. Doch de laatste jaren is de frequentie en snelheid waarmee er gereorganiseerd wordt toegenomen. Niet alleen de financiële crisis heeft gezorgd voor de noodzaak aan verandering, maar ook de grote technologische sprongen die gemaakt worden en de evolutie van het internet zorgen voor ongekende impact op ons dagelijkse werk en leven.

Bij reorganisatie gaan er vaak jobs verloren, omdat er bespaard moet worden of omdat de jobs niet meer nodig zijn in dezelfde vorm als voorheen. Bepaalde jobs zoals  een wagenparkbeheerder in een bedrijf houden op te bestaan omdat het werk vereenvoudigd wordt door digitale oplossingen en omdat het resterende werk uitbesteed wordt aan externe leasemaatschappijen die dat werk doen voor verschillende bedrijven tegelijkertijd.  Het aantal management assistentes, vroeger heette dat nog secretaresses -ook een teken van verandering- neemt gestaag af en deze jobs hebben zeker sinds de komst van e-mail een andere invulling gekregen. Meer en meer managers gingen zelf een aantal taken doen, omdat het net zo gemakkelijk was om een e-mail te sturen of een korte presentatie met de nieuwste presentatiesoftware te maken als de nodig uitleg te geven aan iemand anders, die het dan voor je ging doen. Als e-mail al deze impact had, kan je je voorstellen dat de huidige technologie langzaam maar zeker bepaalde taken en dus ook mensen vervangt.

Dat weten we.  Dat weten we al een tijd. De vraag is wat we eraan kunnen of moeten doen. De evolutie gaat verder, daar kan je als individu weinig of niets aan veranderen, al zou je dat soms willen.  Mensen die ontslagen worden, worden genoodzaakt tot stilstaan bij wat ze nadien gaan doen. Sommigen worden op brugpensioen gestuurd, een cheque met de boodschap: je bent te jong om met pensioen te gaan, maar te oud om nog aan de slag te blijven. Deze cheque bepaalt voor veel mensen hun toekomst. Andere mensen worden op straat gezet met wat geld op zak en gaan op zoek naar nieuwe oorden. Hetzelfde doen wat ze altijd al gedaan hebben, in een ander bedrijf? Een totaal andere richting uit? Zelf iets opstarten? Het zijn allemaal valabele en verschillende keuzes, maar wat ze ook gaan doen, stilstaan bij wat er gebeurt en de wereld om je heen zien en begrijpen is een belangrijke stap in de nieuwe richting.

Dat geldt overigens ook voor mensen die niet ontslaan worden en hun plek binnen een bedrijf of organisatie behouden. Je moet tegenwoordig als werknemer een ondernemer zijn: je moet in beweging blijven, tenminste als je niet onderhevig wilt zijn aan de grillen van de markt. Je kan maar best de markt scannen, kennen en een stap voor zijn, door continu bij te leren en bij te sturen en je unieke plaats te bepalen en vorm te geven.  Dat is niet iedereen van natuur gegeven, meer nog, de meeste mensen die dat doen, hebben het gaandeweg geleerd. Sommige mensen zijn geboren om te leren en voor hen is het iets eenvoudiger om de vele veranderingen in de wereld het hoofd te bieden. Anderen zullen het moeten leren, willen ze mee kunnen blijven draaien in een snel veranderende wereld. Leren surfen op de golven van verandering. Je kan er ook voor kiezen om hier niet aan mee te doen en je stil te houden, in de hoop dat de storm overwaait, maar elke surfer weet dat je surfplank in dat geval meteen onder je voeten uit glijdt en je met zekerheid in het water belandt… Je kan ook rustigere waters opzoeken, waar een andere dynamiek heerst, doch die waters zijn er steeds minder en de voorwaarden zijn er anders. Als het een bewuste keuze is, is dat prima. Word je erin gedwongen, dan kan je er zeer ongelukkig van worden.

Het is een keuze, lijkt te gemakkelijk als uitspraak. Natuurlijk zijn er mensen die in omstandigheden zitten waarin er geen echte keuze mogelijk is. Daarom verwijs ik liever naar het begrip ‘verantwoordelijkheid nemen’ dan naar een keuze maken. In zijn boek ‘The Power of Accountability’ schrijven Mark Samuel en Sophie Chiche dat er twee mogelijke reacties zijn die mensen op situaties kunnen hebben: je gedraagt je als slachtoffer of je neemt je eigen verantwoordelijkheid.

Als je op je surfplank staat in een zee die steeds woeliger wordt, kan je reageren als een slachtoffer en meegesleurd worden in een draaikolk richting bodem of je kan verantwoordelijkheid nemen en al je krachten inzetten om de golven het hoofd te bieden en richting volgende golf te surfen. De mensen die goed leren surfen, zijn de mensen die van de golven leren houden en het normaal leren vinden dat ze soms eens in het water belanden om er snel weer uit te krabbelen. Ze hebben geleerd dat vallen erbij hoort en dat opstaan deel van hun sport is. Ze hebben ook geleerd plezier te beleven aan de golven, ondanks het vallen en opstaan.

Goed leren surfen is dan ook één van de meest cruciale vaardigheden voor mensen in dit digitale tijdperk. Leren omgaan met continue verandering en er ondanks het vallen en opstaan, leren van te houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten